Warunki korzystania

Polityka prywatności – Zaktualizowana w maju 2018 r. zgodnie z RODO

W eBadges/Enterprise Products szanujemy Twoją prywatność i dokładamy starań, żeby ją chronić.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, kiedy i dlaczego zbieramy dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową, w jaki sposób je wykorzystujemy, na jakich warunkach możemy ujawniać je innym i jak je zabezpieczamy.

Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę prywatności, dlatego prosimy o sporadyczne sprawdzanie tej strony, żeby mieć pewność, że akceptujesz ewentualne zmiany. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszej Polityki prywatności.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności i naszych działań w zakresie prywatności należy przesyłać na adres sales@ebadges.co.uk lub dzwoniąc pod numer +4401780740075.

Przegląd niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności podlega regularnemu przeglądowi. Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w maju 2018 roku.

 

Moc prawna: Niniejsze Warunki korzystania regulują działalność Badges Limited, prowadzącej działalność handlową jako Enterprise Products (EP), w tym www.buttons.co.uk, związaną ze sprzedażą i dostawą towarów do klienta. EP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków od czasu do czasu poprzez aktualizację tej strony, a klient jest związany wszelkimi ewentualnymi modyfikacjami lub zmianami.

Umowa z klientem: Umowa pomiędzy EP a klientem powstaje z chwilą przyjęcia przez EP zamówienia klienta, tj. z chwilą otrzymania od niego zapłaty. EP ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku oczywistych nieścisłości typograficznych lub arytmetycznych pojawiających się na stronie internetowej EP.

Ceny i dostępność: Ceny towarów są cenami podanymi na stronie internetowej EP. Podana cena zawiera podatek VAT (według standardowej stawki obowiązującej w Wielkiej Brytanii). Za dostawę zostanie naliczona dodatkowa opłata. Zamówienia są uzależnione od dostępności towarów. W mało prawdopodobnym przypadku, że towar będzie niedostępny, klient zostanie powiadomiony e-mailem. Informacje o cenach i dostępności mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Średnia zawartość paczki: Nasze towary są pakowane zgodnie z przepisami o miarach i wagach (towary pakowane) z 2006 roku. W związku z tym podawane ilości są wartościami średnimi, a dopuszczalny błąd ujemny wynosi 3% dla paczki zawierającej 250 elementów lub 4% dla paczki zawierającej 50 lub 100 elementów. Kliknij tutaj, żeby uzyskać więcej informacji na temat średnich ilości. Jeśli waga paczki nie mieści się w tym zakresie, prosimy o jak najszybszy kontakt.

Dostawa towaru: EP dostarczy zamówione towary na adres dostawy podany przez Klienta. W zależności od dostępności wszystkie zamówienia opłacone kartą kredytową zostaną dostarczone w ciągu od 7 do 14 dni. Zamówienia opłacone czekiem wymagają 3 dni na rozliczenie, a następnie są wysyłane w ten sam sposób. EP ma prawo do częściowej dostawy. Wysłanie towaru jest równoznaczne z wykonaniem umowy. Towary zostaną wysłane pocztą lub kurierem.

Gwarancja EP: Jeśli dostarczone towary nie są zgodne z zamówieniem klienta, ich ilość się nie zgadza, lub są uszkodzone czy wadliwe, EP według życzenia klienta, jeśli klient zwróci towary w rozsądnym terminie, zwróci pełną kwotę, albo, jeśli to możliwe, uzupełni braki lub wymieni uszkodzone czy wadliwe towary.

Zmiana lub anulowanie zamówienia: Jeśli klient chciałby dodać produkty do swojego zamówienia, chciałby zmienić szczegóły dostawy, usunąć produkty z zamówienia lub całkowicie je anulować, prosimy o kontakt z Enterprise Products pod numerem telefonu +44 01780 740075 w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku, lub o wysłanie wiadomości na adres sales@buttons.co.uk (tylko w celu zorganizowania zwrotów). Klienci zostaną poproszeni o podanie numeru i daty zamówienia.

Jeśli zamówienie zostało już wysłane lub dostarczone, klient będzie musiał postępować zgodnie z naszą Procedurą zwrotu towarów (poniżej) w przypadku jakichkolwiek niechcianych produktów.

Zwrot towarów: Oferujemy naszym klientom 100% gwarancję zwrotu pieniędzy. Jeśli z jakiegokolwiek powodu klient jest niezadowolony z zakupu, może zwrócić go do EP w celu wymiany lub zwrotu pieniędzy, pod warunkiem, że EP zostanie o tym powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru klientowi. Następnie klient ma kolejne 14 dni na zwrot towaru.  Zwracane produkty muszą zostać dostarczone do EP w dobrym stanie i ze wszystkimi dołączonymi częściami komponentów, w tym wszelkimi produktami promocyjnymi, które mogły zostać dołączone do zakupu, zanim zostanie dokonany zwrot pieniędzy. Należy również załączyć notatkę wyjaśniającą powód zwrotu. Nie ma to wpływu na Państwa prawa ustawowe. Klient ponosi koszty zwrotu towarów w celu dokonania zwrotu lub wymiany, z wyjątkiem towarów wadliwych, uszkodzonych lub niewłaściwie dostarczonych.

Prawo właściwe i jurysdykcja Umowy pomiędzy EP a klientem będą podlegać prawu angielskiemu, a wszelkie spory będą poddane niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

Własność intelektualna: Wszystkie informacje, dane, tekst, grafika, linki lub kod komputerowy opublikowane, zawarte lub dostępne na tej stronie internetowej ("Materiał") są własnością EP. Nieuprawnione korzystanie z Materiałów, w tym produkcja, przechowywanie, modyfikacja, dystrybucja lub publikacja bez uprzedniej pisemnej zgody EP lub, w stosownych przypadkach, odpowiednich właścicieli praw autorskich jest zabronione. Nazwy i logo EP oraz wszystkich powiązanych nazw produktów i usług, znaków projektowych i sloganów są nazwami handlowymi, znakami usługowymi lub znakami towarowymi EP i nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej zgody EP.

Wyłączenie odpowiedzialności: EP niniejszym, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków w odniesieniu do Materiałów oraz wszelkich towarów i usług dostarczanych w związku z niniejszą stroną internetową, zarówno wyrażonych, jak i zasugerowanych i ustawowych (w tym wszelkich sugerowanych gwarancji i warunków zdolności do określonego celu).

Brak mocy prawnej Warunków korzystania: Jeśli z jakiegokolwiek powodu część niniejszych Warunków jest niewykonalna, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych Warunków.

Przechowywanie i bezpieczeństwo: Dokładamy wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczne przechowywanie danych osobowych. Jednakże żadna transmisja danych przez Internet nie gwarantuje 100% bezpieczeństwa. W związku z tym wszelkie informacje przesyłane do nas przez klientów za pośrednictwem Internetu są przesyłane na ich własne ryzyko. Klienci są też odpowiedzialni za zachowanie poufności i bezpieczeństwa swojego hasła do logowania. Klienci powinni niezwłocznie skontaktować się z nami, jeśli sądzą, że doszło do nieuprawnionego użycia ich konta lub ktoś poznał ich hasło do logowania.

Informacje o płatnościach: Płatności kartą kredytową i debetową są przetwarzane przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych przy użyciu ich własnych bezpiecznych rozwiązań w zakresie płatności online. EP nigdy nie przechowuje danych karty na stronie internetowej EP ani nie przekazuje ich przez Internet, ponieważ są one wprowadzane bezpośrednio do zewnętrznego dostawcy usług płatniczych. Jest to bezpieczna metoda płatności, która jest aktywna tylko podczas procesu realizacji zamówienia.

Dostęp do danych: Klienci mają pewne prawa wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 roku. Na przykład, prawo do informacji o tym, jakie dane osobowe EP przechowuje w swojej bazie danych. Jeśli chcą Państwo skorzystać z tego prawa, proszę napisać do nas na adres:

Enterprise Products The Forge, West Street, Stamford, Lincs, PE9 2PN, Anglia. Korzystając z tej strony internetowej, akceptujesz warunki niniejszego Oświadczenia o prywatności, Oświadczenia o prawach autorskich oraz Warunków korzystania z tej strony.